Fysioterapi

Fysioterapi er et selvstændigt sundhedsfag såvel praktisk som teoretisk. Fysioterapiens kerneområde er at se mennesket i bevægelse, bevægeindskrænkninger og bevægelse som behandling i form af øvelses terapi og træning. Det videnskabelige grundlag for fysioterapi er sundheds videnskab, naturvidenskab, bevægelses videnskab, samfundsvidenskab og humaniora. Med alle disse grundlag for øje har fysioterapeuten et holloistisk syn, hvormed man betragter krop og sjæl som ét.

Fysioterapi i vore dage dækker over mange ting. Flere forbinder desværre fysioterapi med massage, hvilket ikke er korrekt. Fysioterapi er meget mere! Det dækker bl.a. over genoptræning af skulder, hofte, knæ, fødder og ryg, hvor der under træningen lægges vægt på at opnå patientens tidligere funktions niveau eller det bedst mulige med udgangspunkt i patientens individuelle ressourcer, funktions kapacitet, sundhedstilstand, personlighed og livsbetingelser. Fysioterapeuten involverer patienten i behandlingen og herved ansvar for eget helbred. I fællesskab opnår patient og fysioterapeut herved de bedste resultater.

Optimal funktion og bevægelses glæde er fysioterapiens centrale mål.

Desuden dækker fysioterapi over smertelindring ved manuel behandling af de smertegivende strukturer. Her benyttes ofte apparaturbehandling enten laser, ultralyd eller ESWT(Electro Shock Wave Therapy), øvelses terapi samt mobilisering og udspænding.

Fysioterapi omfatter også ergonomi, sundhedsfremme, sygdoms forebyggelse, rehabilitering og behandling.

Fysioterapeuten foretager en undersøgelse af kroppens funktion og stiller en funktions diagnose på baggrund af undersøgelsen.

Den fysioterapeutiske intervention vælges med udgangspunkt i funktions analysen, som nævnt tidligere bl.a. kan være manuel behandling, træning og øvelses terapi.